add_action( "wp_footer", function() { ?>

פינות אוכל

מה התקציב שלך?
מה התקציב שלך? - slider
2409120

המחיר המקורי היה: ₪7,900.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,320.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪5,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,000.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪5,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,320.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪7,500.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,000.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪3,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,720.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪4,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪3,360.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪8,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪7,620.0.

מבצע! 9%-9%

המחיר המקורי היה: ₪11,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪9,120.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪3,600.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,880.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪7,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,240.0.

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪1,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪1,440.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪2,500.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,000.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪3,900.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,600.0.

מותג:

מבצע! 33%-33%

המחיר המקורי היה: ₪360.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.0.

מותג:

מבצע! 34%

המחיר המקורי היה: ₪6,300.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,200.0.

מבצע! 33%

3,184.04,144.0

מותג: ,

מבצע! 20%-20%

המחיר המקורי היה: ₪5,180.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,144.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪8,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,720.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪11,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪8,800.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪8,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,400.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪8,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,400.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מבצע! 20%

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג: ,

מבצע! 20%

פינת אוכל דגםMICOMEDIA (מיקומדיה)כסאות 6

המחיר המקורי היה: ₪7,900.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,320.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגםMICOMEDIA (מיקומדיה)ללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪5,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,000.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגםTOKYO אורך 160כסאות 6

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגםTOKYO אורך 160ללא כסאות

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגםGALAXYללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪5,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,320.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגםGALAXYכסאות 6

המחיר המקורי היה: ₪7,500.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,000.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגםDT901ללא כסאות

1,760.0

מותג #11

מבצע! %

פינת אוכל דגם DT901כסאות 6

המחיר המקורי היה: ₪3,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,720.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם SHINECO כסאות 6

7,200.0

מותג #11

מבצע! %

פינת אוכל דגםSHINECOללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪4,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪3,360.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם ROYALללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪8,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪7,620.0.

מותג #11

מבצע! 9%-9%

פינת אוכל דגם ROYAL כסאות 6

המחיר המקורי היה: ₪11,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪9,120.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם Monoו+ 6 כסאות

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם Monoללא כסאות

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם Foga ללא כסאות

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם Foga ו+ 6 כסאות

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם DT-2125-2 ו+ 6 כסאות

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם DT-2125-2 ללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪3,600.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,880.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם DT2269-2 + 6 כסאות

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם DT2269-2 ללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪7,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,240.0.

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל דגם ADA ללא כסאות

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל + 6 כסאות דגם ADA

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל קרמיקה במגוון וריאציות

3,200.05,600.0

מותג #162

מבצע! 33%-33%

שולחן ספר דגם T-139

המחיר המקורי היה: ₪1,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪1,440.0.

מותג #162

מבצע! 20%

שולחן דגם 903 ב4 צבעים

המחיר המקורי היה: ₪2,500.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,000.0.

מותג #162

מבצע! 20%

שולחן קרמיקה קוטר 1.20

המחיר המקורי היה: ₪3,900.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪2,600.0.

מותג #162

מבצע! 33%-33%

שולחן סלוני דמוי שיש

המחיר המקורי היה: ₪360.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.0.

מותג #123

מבצע! 34%

פינת אוכל קרמיקה+ 4 כסאות קוטר 1.20

המחיר המקורי היה: ₪6,300.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,200.0.

מותג #264

מבצע! 33%

פינת אוכל פורמיקה בטון דגם קבריולט

480.06,400.0

מותג #264

מבצע! 20%-20%

שולחן פינת אוכל קיים ב2 גדלים

3,184.04,144.0

מותג #311

מבצע! 20%-20%

שולחן פינת אוכל עגול מנגו ב2 גדלים

3,024.04,144.0

מותג #311

מבצע! 20%-20%

שולחן פינת אוכל עץ טבעי מנגו

המחיר המקורי היה: ₪5,180.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,144.0.

מותג #311

מבצע! 20%

שולחן דגם כלנית

1,210.0

מותג #16

שולחן דגם דומינו

1,210.0

מותג #16

סט פינת אוכל דגם מילאנו

2,400.0

מותג #16

מבצע! %

שולחן דגם ונציה

1,440.0

מותג #16

מבצע! %

סט דקל לבן רוחב 70 ס"מ

2,680.0

מותג #16

שולחן דגם יסמין

1,945.0

מותג #16

שולחן דגם מילאנו שחור זהב

1,280.0

מותג #16

שולחן דגם דקל יסמין במגוון צבעים

1,210.0

מותג #16

מבצע! %

שולחן לפינת אוכל דגם פראג

1,350.0

מותג #16

מבצע! %

שולחן פינת אוכל דגם טוקיו

2,150.0

מותג #16

שולחן פינת אוכל לאסו

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל בל 2

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל קינג

המחיר המקורי היה: ₪8,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,720.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל אריא

המחיר המקורי היה: ₪11,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪8,800.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל ליאו

המחיר המקורי היה: ₪8,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,400.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל סאן מישל

המחיר המקורי היה: ₪8,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,400.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל קוברה

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל פרנקפורט

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל לונה

המחיר המקורי היה: ₪7,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,600.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל יהלום

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל טופז

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל מיטל 4 הגדלות

המחיר המקורי היה: ₪9,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪7,520.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל בוסטון

המחיר המקורי היה: ₪10,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪8,000.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל עדי

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל סהרה

המחיר המקורי היה: ₪8,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,720.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל פריז

המחיר המקורי היה: ₪8,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,400.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל הידרו

המחיר המקורי היה: ₪10,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪8,000.0.

מותג #47

מבצע! 20%

פינת אוכל פיאטרו

המחיר המקורי היה: ₪7,200.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,760.0.

מבצע! 20%

פינת אוכל קונוס

המחיר המקורי היה: ₪7,700.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪6,160.0.

מותג #47

מבצע! 20%

פינת אוכל קינדר

המחיר המקורי היה: ₪9,000.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪7,200.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל מרשל

המחיר המקורי היה: ₪6,800.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,440.0.

מותג #47

מבצע! 20%

שולחן פינת אוכל דנה קוביות

המחיר המקורי היה: ₪4,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪3,520.0.

מותג #81

מבצע! 20%

פינת אוכל נטלי זהב

המחיר המקורי היה: ₪4,600.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪3,680.0.

מותג #81

מבצע! 20%

פינת אוכל דגם פיוז'ן

המחיר המקורי היה: ₪7,560.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪5,040.0.

מותג #516

מבצע! 33%

שולחן פינת אוכל דגם METRO

3,200.05,440.0

מותג #11

מבצע! 20%-20%

שולחן פינת אוכל דגם JA7341

4,320.05,760.0

מותג #11

מבצע! 20%-20%

NEON

4,480.06,720.0

מותג #11

מבצע! 20%-20%

פינת אוכל עבודת נגר+ 4 כסאות

המחיר המקורי היה: ₪6,600.3.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,400.0.

מותג #516

מבצע! 33%-33%

סט פינת אוכל דגם כנרת ברמודה רגל ניקל

1,990.0

מותג #16

מבצע! %

שולחן יניב

מותג #35

מבצע! 35%-32%

פינת אוכל דגם אליזבת

מותג #5555

מבצע! %

שולחן פינת אוכל דגם לואי מחוטב ללא כסאות

המחיר המקורי היה: ₪5,454.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪3,636.0.

מותג #557

מבצע! 33%-33%

שולחן פינת אוכל דגם שחר + 6 כסאות 7 שלבים

מותג #5555

מבצע! 50%-50%

רגל בולוניה 3 זרועות

מותג -רגליים לבר

מבצע! 36%

רגל בולוניה 4 זרועות

מותג -רגליים לבר

מבצע! 34%

רגל בולוניה כפולה

מותג -רגליים לבר

מבצע! 35%

רגל גראנדה

מותג -רגליים לבר

מבצע! 35%

רגל בר בולוניה 4 זרועות

מותג -רגליים לבר

מבצע! 35%

רגל טוריס 3 זרועות

מותג -רגליים לבר

מבצע! 34%

רגל בר בולוניה כפולה

מותג -רגליים לבר

מבצע! 36%

בר טוריס 4 זרועות

מותג #35

מבצע! 35%

בר טוריס 3 זרועות

מותג #35

מבצע! 35%

רגל טוריס כפולה

מותג -רגליים לבר

מבצע! 35%

רגל טוריס 4 זרועות

מותג -רגליים לבר

מבצע! 35%

שולחן סלון מלבני דגם הדס

מותג #311

מבצע! 25%

פינת אוכל דגם אלעד

המחיר המקורי היה: ₪6,400.0.המחיר הנוכחי הוא: ₪4,400.0.

מותג #11

מבצע! 32%

שולחן דגם שי

מותג #311

מבצע! 25%

שולחן עוגל דגם בלה

מותג #311

מבצע! 20%

שולחן אובלי

מותג #311

מבצע! 29%

פינת אוכל דגם טוקיו

מותג #11

מבצע! 34%-34%

פינת אוכל דגם רבינה

מותג #11

מבצע! 30%

פינת אוכל דגם מטרו

מותג #11

מבצע! 30%

פינת אוכל 7342

מותג #11