add_action( "wp_footer", function() { ?>

ארון פתיחה דגם 6 דלתות

גובה:240רוחב:160עמוק/אורך55
● באופן כללי כל הדלתות מגיעות עם צירים טריקה שקטה!

הובלה והרכבה בבית הלקוח:

-עמודון 2 דלתות 180
-ארון פתיחה 2 דלתות 200
-2 ארון פתיחה 3 דלתות 300
-3 ארון פתיחה 4 דלתות 350
-4 ארון פתיחה 5 דלתות 450
-5 ארון פתיחה 6 דלתות 540

-עמודון 2 דלתות 180
-ארון פתיחה 2 דלתות 200
-2 ארון פתיחה 3 דלתות 300
-3 ארון פתיחה 4 דלתות 350
-4 ארון פתיחה 5 דלתות 450
-5 ארון פתיחה 6 דלתות 540

יכול לעניין אותך

כל הקטגוריות שקיימות באתר