add_action( "wp_footer", function() { ?>

ארון פתיחה דגם פסגות 6 דלתות

גובה:240רוחב:160עמוק/אורך55
בפהים הארון טריקה שקטה
●באופן כללי כל הדלתות מגיעות עם צירים טריקה שקטה!

● במה לארון 2-4 דלתות 16 מ"מ – 192 במקום 240 ש"ח
● במה לארון 5-6 דלתות 16 מ"מ – 288 במקום 360 ש"ח
● במה לארון 2-4 דלתות 28 מ"מ – 320 במקום 400  ש"ח
● במה לארון 5-6 דלתות 28 מ"מ – 400 במקום 500 ש"ח
● תוספת שינוי מידה למידה מיוחדת תוספת של 15%
● תוספת רוחב או גובה עד 270 ס"מ – תוספת 30%

הובלה והרכבה בבית הלקוח:

-עמודון 2 דלתות 180
-ארון פתיחה 2 דלתות 200
-2 ארון פתיחה 3 דלתות 300
-3 ארון פתיחה 4 דלתות 350
-4 ארון פתיחה 5 דלתות 450
-5 ארון פתיחה 6 דלתות 540

-עמודון 2 דלתות 180
-ארון פתיחה 2 דלתות 200
-2 ארון פתיחה 3 דלתות 300
-3 ארון פתיחה 4 דלתות 350
-4 ארון פתיחה 5 דלתות 450
-5 ארון פתיחה 6 דלתות 540

יכול לעניין אותך

כל הקטגוריות שקיימות באתר