add_action( "wp_footer", function() { ?>

ספריית קודש סיני

גובה:240רוחב:161עמוק/אורך32
● מדף נוסף 28 – 50 ש"ח
● תוספת מדף זכוכית מידה 77.5/27.5 – 80 ש"ח
תוספת מראה מידה 77/66 – 140 ש"ח
תוספת מדף זכוכית מידה 77.5/27.5 ומראה מידה 77/66 – 180
ש"ח
● הורדה של דלת זכוכית בעלות 100 ש״ח לדלת.

הובלה והרכבה בבית הלקוח:

עמודון 2 דלתות ₪180
ארון פתיחה 2 דלתות ₪200
ארון פתיחה 3 דלתות ₪300
ארון פתיחה 4 דלתות ₪350
ארון פתיחה 5 דלתות ₪450
ארון פתיחה 6 דלתות ₪540

עמודון 2 דלתות ₪180
ארון פתיחה 2 דלתות ₪200
ארון פתיחה 3 דלתות ₪300
ארון פתיחה 4 דלתות ₪350
ארון פתיחה 5 דלתות ₪450
ארון פתיחה 6 דלתות ₪540

יכול לעניין אותך

כל הקטגוריות שקיימות באתר